apothecaries' measure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apothecaries' measure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apothecaries' measure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apothecaries' measure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apothecaries' measure

    * kinh tế

    hệ thống đo lường của nhà bào chế (đơn vị đo dung lượng)