apolemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apolemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apolemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apolemia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apolemia

    large siphonophore of up to 50 ft long

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).