apohomotypic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apohomotypic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apohomotypic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apohomotypic.

Từ điển Anh Việt

  • apohomotypic

    * tính từ

    không cùng kiểu