apocyte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apocyte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apocyte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apocyte.

Từ điển Anh Việt

  • apocyte

    * danh từ

    tế bào nhiều nhân, khối chất nguyên sinh nhiều nhân