apocope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apocope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apocope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apocope.

Từ điển Anh Việt

 • apocope

  /ə'pɔkəpi/

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) hiện tượng mất âm chủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apocope

  abbreviation of a word by omitting the final sound or sounds

  the British get `pud' from `pudding' by apocope