apocarpy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apocarpy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apocarpy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apocarpy.

Từ điển Anh Việt

  • apocarpy

    xem apocarpous