apnea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apnea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apnea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apnea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apnea

    transient cessation of respiration

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).