aplenty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aplenty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aplenty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aplenty.

Từ điển Anh Việt

  • aplenty

    * phó từ

    nhiều, dồi dào, phong phú