aplasia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aplasia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aplasia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aplasia.

Từ điển Anh Việt

  • aplasia

    * danh từ (y học)

    sự ngừng phát triển, sự không phát triển, sự không tạo hình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aplasia

    failure of some tissue or organ to develop