apileate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apileate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apileate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apileate.

Từ điển Anh Việt

  • apileate

    * tính từ

    không mũ; không chóp