apilary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apilary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apilary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apilary.

Từ điển Anh Việt

  • apilary

    * tính từ

    thiếu (teo) cánh môi trên