apiculus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apiculus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apiculus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apiculus.

Từ điển Anh Việt

  • apiculus

    * danh từ

    đầu nhỏ; đỉnh nhỏ