apiary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apiary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apiary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apiary.

Từ điển Anh Việt

 • apiary

  /'eipjəri/

  * danh từ

  chỗ nuôi ong, nhà nuôi ong; đỗ ong

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apiary

  * kinh tế

  nhà nuôi ong

  * kỹ thuật

  chỗ nuôi ong

  xây dựng:

  nhà nuôi ong

  vườn nuôi ong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apiary

  a shed containing a number of beehives

  Synonyms: bee house