apian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apian.

Từ điển Anh Việt

  • apian

    * tính từ

    thuộc ong, giống như ong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apian

    relating to or having the characteristics of bees