aphylly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphylly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphylly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphylly.

Từ điển Anh Việt

  • aphylly

    xem aphyllous