aphthae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphthae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphthae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphthae.

Từ điển Anh Việt

  • aphthae

    /'æfθə/

    * danh từ, số nhiều aphthae

    /'æfθi:/

    (y học) bệnh aptơ