aphonous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphonous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphonous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphonous.

Từ điển Anh Việt

  • aphonous

    /æ'fɔnik/ (aphonous) /'æfənəs/

    * tính từ

    mất tiếng