aphesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphesis.

Từ điển Anh Việt

  • aphesis

    /'æfisis/

    * danh từ

    hiện tượng mất nguyên âm đầu (không phải trọng âm, ở một từ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aphesis

    the gradual disappearance of an initial (usually unstressed) vowel or syllable as in `squire' for `esquire'