aphanipterous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphanipterous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphanipterous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphanipterous.

Từ điển Anh Việt

  • aphanipterous

    * tính từ

    không cánh