apexbeat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apexbeat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apexbeat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apexbeat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apexbeat

    * kỹ thuật

    đỉnh đập