apetaly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apetaly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apetaly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apetaly.

Từ điển Anh Việt

  • apetaly

    xem apetalous