apertural nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apertural nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apertural giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apertural.

Từ điển Anh Việt

  • apertural

    xem aperture