ape-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ape-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ape-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ape-man.

Từ điển Anh Việt

 • ape-man

  * danh từ

  khỉ nhân hình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ape-man

  a person assumed to have been raised by apes

  Similar:

  missing link: hypothetical organism formerly thought to be intermediate between apes and human beings