ape-like nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ape-like nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ape-like giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ape-like.

Từ điển Anh Việt

  • ape-like

    /'eiplaik/

    * tính từ

    giống khỉ, như khỉ (mặt)