anzio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anzio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anzio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anzio.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anzio

    a town of central Italy on the Tyrrhenian Sea; the Allies established a beachhead at Anzio in World War II

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).