anywhere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anywhere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anywhere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anywhere.

Từ điển Anh Việt

 • anywhere

  /'eniweə/

  * phó từ

  bất kỳ chỗ nào, bất cứ nơi đâu

  place it anywhere you like: anh thích để nó ở đâu thì để

  anywhere else: ở bất cứ nơi nào khác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anywhere

  at or in or to any place; (`anyplace' is used informally for `anywhere')

  you can find this food anywhere

  Synonyms: anyplace