anytime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anytime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anytime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anytime.

Từ điển Anh Việt

  • anytime

    bất cứ lúc nào