antral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antral.

Từ điển Anh Việt

  • antral

    xem antrum