antlered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antlered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antlered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antlered.

Từ điển Anh Việt

 • antlered

  /'æntləd/

  * tính từ

  có gạc

  có nhánh (gạc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • antlered

  having antlers