antiwar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiwar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiwar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiwar.

Từ điển Anh Việt

  • antiwar

    /'ænti'wɔ:/

    * tính từ

    chống chiến tranh