antiunion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiunion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiunion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiunion.

Từ điển Anh Việt

  • antiunion

    * tính từ

    chống hợp nhất