antium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antium

    * kỹ thuật

    mái đua

    mái hiên