antitax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antitax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antitax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antitax.

Từ điển Anh Việt

  • antitax

    * tính từ

    chống thuế