antislip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antislip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antislip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antislip.

Từ điển Anh Việt

  • antislip

    * tính từ

    chống trượt; chống tuột