antisine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antisine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antisine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antisine.

Từ điển Anh Việt

  • antisine

    acsin