antiriot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiriot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiriot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiriot.

Từ điển Anh Việt

  • antiriot

    * tính từ

    chống bạo loạn