antipope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antipope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antipope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antipope.

Từ điển Anh Việt

 • antipope

  /'æntipoup/

  * danh từ

  giáo hoàng đối cử (được bầu ra để đối lập với giáo hoàng được chọn theo đúng luật lệ của giáo hội)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • antipope

  someone who is elected pope in opposition to another person who is held to be canonically elected

  the antipopes resided in Avignon during the Great Schism