antipole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antipole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antipole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antipole.

Từ điển Anh Việt

 • antipole

  /'ænti,poul/

  * danh từ

  cực đối

  sự đối lập hoàn toàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • antipole

  * kỹ thuật

  đối cực