antipacifist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antipacifist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antipacifist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antipacifist.

Từ điển Anh Việt

  • antipacifist

    * tính từ

    chống chủ nghĩa hoà bình

    * danh từ

    người chống chủ nghĩa hoà bình