antiobscenity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiobscenity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiobscenity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiobscenity.

Từ điển Anh Việt

  • antiobscenity

    * tính từ

    sự chống khiêu dâm, tục tĩu