antimask nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antimask nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antimask giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antimask.

Từ điển Anh Việt

  • antimask

    /'æntimə'leəriəl/ (antimask) /'æntimə'leəriəl/

    * danh từ

    lớp kịch đệm (kịch ngắn hài hước giữa hai hồi, kịch câm)