antimalarian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antimalarian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antimalarian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antimalarian.

Từ điển Anh Việt

  • antimalarian

    * tính từ

    chống sốt rét

    * danh từ

    thuốc chống sốt rét