antimacassar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antimacassar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antimacassar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antimacassar.

Từ điển Anh Việt

  • antimacassar

    /'æntimə'kæsə/

    * danh từ

    áo ghế, vải bọc ghế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antimacassar

    a piece of ornamented cloth that protects the back of a chair from hair oils