antilogy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antilogy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antilogy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antilogy.

Từ điển Anh Việt

  • antilogy

    /æn'tilədʤi/

    * danh từ

    ý nghĩa mâu thuẫn