antikaon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antikaon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antikaon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antikaon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antikaon

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    phản kaon