antigropelos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antigropelos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antigropelos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antigropelos.

Từ điển Anh Việt

  • antigropelos

    /,ænti'grɔpilɔs/

    * danh từ số nhiều

    xà cạp không thấm nước