antigeny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antigeny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antigeny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antigeny.

Từ điển Anh Việt

  • antigeny

    * danh từ

    tính lưỡng hình sinh dục