antidissident nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antidissident nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antidissident giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antidissident.

Từ điển Anh Việt

  • antidissident

    * tính từ

    chống lại sự bất đồng ý kiến

    * danh từ

    người chống lại sự bất đồng ý kiến