anticlorium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticlorium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticlorium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticlorium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anticlorium

    * kỹ thuật

    nếp lồi phức