anticigarette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticigarette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticigarette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticigarette.

Từ điển Anh Việt

  • anticigarette

    * tính từ

    chống thuốc lá